Noční univerzita

Noční univerzita: Zdeněk Opatrný - Genové manipulace u rostlin ve vztahu k přírodě a víře
Zdeněk Opatrný - Genové manipulace u rostlin ve vztahu k přírodě a víře
Přednáška byla pronesena v rámci 28. ročníku Akademických týdnů konaných v Sněžném v Orlických horách v roce 2018.

Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc., (1941, Týniště nad Orlicí) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK obor biologie – chemie, specializace fyziologie rostlin. Postgraduální studium absolvoval v ČAV a v roce 1972 obdržel tituly CSc. a RNDr. Docentská habilitace v oboru anatomie a fyziologie rostlin v roce 1999. V roce 2002 je jmenován profesorem. Je vedoucí laboratoře buněčné biologie a biotechnologie. Je po řadu let průběžně vedoucím/školitelem jedné až tří diplomových prací a autorem nebo spoluautorem více než 200 publikací.

Noční univerzita

Duchovní a vzdělávací přednášky.