O kultuře srdce a naději s Josefem Hrdličkou

O kultuře srdce a naději s Josefem Hrdličkou:
Rozhovor s emeritním  světícím biskupem olomouckým, který se netají láskou k umění a oslovuje hloubkou své víry.

Vztah umění, vnímavosti pro krásu a duchovního života je celoživotním tématem Mons. Josefa Hrdličky. Ten patří k vyhledávaným kazatelům, překládá duchovní poezii a je i autorem textů k některým písním, které najdeme v kancionálu. S moderátorkou Irenou Pulicarovou mluvil tentokrát i o svém příteli Josefu Zvěřinovi, význačném teologovi, kunsthistorikovi a vůdčí osobnosti podzemní církve v naší zemi v 70. a 80. letech 20. století.