O pasáčku Asafovi

O pasáčku Asafovi:
2. díl
Pasáček Asaf nás uvede mezi pastýře, pasoucí svá stáda na kopcích okolo městečka Betléma.

Anděl zvěstuje pasáčkům zprávu o narození Spasitele. Pasáčkové se za ním vydají, tedy kromě Asafa, který je donucen hlídat stádo. S pomocí andělova daru se ale Asafovi také podaří vyrazit do jeslí za Jezulátkem.

Klaunský pohádkový kufřík

Klaunský pohádkový kufřík je plný poučných pohádek, které namalovaly děti ze základních škol. Pohádky, děti malují na motivy autorů pohádek pro Radio Proglas.