Od nynějška po tvém

Od nynějška po tvém:
Příběhy lidí, kteří našli cestu ze závislostí k novému životu. Denis Blaho povídá o svých závislostech v minulém čase. 

Ne všichni z těch, co si zvolili životní heslo "Ať se stane má vůle" dostali šanci tento slogan upravit. Denis Blaho, majitel jazykové agentury a učitel angličtiny a němčiny to štěstí měl. Démoni, drogy, alkohol, cigarety - říká o nich už jen v minulém čase.Režie: Michal Hirko

Cesty

Strhující příběhy, široké spektrum duší, které potřebovaly zachránit. Chytali se stébla, topili v beznaději. Životní osudy mužů, kteří prošli těžkými životními cestami, aby poznali sebe a svoji hodnotu. Byli obdarovaní a přes své svědectví se rozhodli pomoci všude, kde jen dobrá vůle nestačí. Krátké dokumenty plné zázraků a pochopení smyslu života.<br>