Od slunéčka do tmy: Ondra a Kuba

Od slunéčka do tmy: Ondra a Kuba:
Pověsti a pohádky z Hornolidečska.

Tož jak se říká, neštěstí nechodí pohorách, ale po lidech ... ale taky se říká, že všechno zlé je k něčemu dobré. A to se v případě bratří Ondry a Kuby na výsost potvrdilo. A když k tomu má člověk ještě veselou a odvážnou povahu je pohroma zažehnána dřív, než se den se dnem sejde.