Odkaz předků

Odkaz předků: Lenešice
1. díl
Lenešice
Cyklus dokumentů o obnovování života zapomenutých kostelů.

Návštěva Lenešic v okolí královského města Loun, kde se uprostřed návsi nachází vzácný historický kostel svatých Šimona a Judy. Ten místním obyvatelům připravil nečekané překvapení. Podívejme se společně co se to v Lenešicích vlastně přihodilo.