Odkaz předků

Odkaz předků: Morávka
4. díl
Morávka
Cyklus dokumentů o obnovování života zapomenutých kostelů.

Pojďme se podívat do farnosti Morávka v Beskydech, jak místní naložili se svým ,,odkazem po předcích'. Tento díl se vymyká z celkové koncepce seriálu poukazem na osud kostela, jaký bychom všem opuštěným kostelům, ale rovněž i jejich farníkům, ze srdce přáli.