Ohlédnutí za SDM Panama 2019

Ohlédnutí za SDM Panama 2019:
Sestřih nejdůležitějších okamžiků letošních Světových dnů mládeže.

Se členy štábu televize Noe, který se účastnil Světových dnů mládeže v Panamě, se moderátor P. Daniel Vícha zastavuje u nejdůležitějších okamžiků tohoto setkání. Ve štábu v Panamě byli: P. Daniel Vícha, P. Leoš Ryška SDB, Dominika Mžyková a Pavel Mek Zuchnický. Produkce - Tomáš Lyčka, kamera - Dominik Bačkor, režie - Marek Pospíšil. 140 minut.