Otec Karel Tinka, SDB

Otec Karel Tinka, SDB:
Životní příběh salesiána Karla Tinky.

P. Karel Tinka -  příběh kněze, který překonal všechna životní úskalí a překážky. V padesátých letech byl uvězněn a vykonávat  kněžské povolání mu bylo zakázáno, ale přesto se nikdy nevzdal svého poslání a i přes všechny zákazy sloužil mše svaté a  Bohu.

P. Karel Tinka se narodil 19. února 1920 v ukrajinském Kyjevě. 20. prosince 2011 zemřel ve věku nedožitých 92 let.