Otevřete nám dveře milosrdenství

Otevřete nám dveře milosrdenství:
Otec Nikolaj je znám po celém Rusku. Jeho farnost rovněž přitáhla pozornost Západu.

V napůl muslimském Saraktaši existovala Pravoslavná církev v minulém století pouze 20 let. Do příchodu Otce Nikolaje byla v osadě pouze modlitebna. Poté, co byl v dobách komunismu kostel uzavřen, tak zde opět začal farní život tím, že se restaurovaly kupole kostela a zvonice. Začala rovněž výstavba Pravoslavné střední školy a koleje, stejně jako rekonstrukce bývalé prádelny, která se stala součástí nové farní školy.

Ve středu neatraktivního sídliště, ztraceného v nekonečných stepích – a takových je mnoho ve venkovském Rusku – vyrostlo zázračně pravoslavné městečko. Kupole jeho chrámů, okrouhlé dřevěné dekorace, zdi z červených cihel, typické pro tuto oblast, se blízce podobají chrámu Svaté trojice a Svatého Sergeje Lavry poblíž Moskvy. Tam otec Nikolaj studoval v semináři v místě, které založil Svatý Sergej Radoněžský. Vybudoval své vlastní bydliště kdy použil podobné prvky, které tam poznal. Vyznává, že Svatá trojice-Lavra, je základem jeho života.