P. Antonín Šuránek

P. Antonín Šuránek:
Krátký dokument představující římskokatolického kněze a spirituála olomouckého kněžského semináře u nějž byl započat proces kanonizace.

P.Šuránek zemřel v pověsti svatosti. Jeho přátelé, žáci a lidé, kteří se s ním setkávali začali krátce po jeho smrti shromažďovat vzpomínky na P. Šuránka, odvolávali se na jeho příklad důsledného života víry a vroucí lásky ke všem lidem, dokonce i k těm, kteří mu činili příkoří.

Po jeho smrti a pádu socialistického režimu v Československu byl započat proces jeho kanonizace. V důsledku toho mu nyní náleží titul Služebník Boží. Diecézní proces blahořečení probíhal v letech 1996–1999, jeho platnost byla potvrzena v roce 2001.