P. Vojtěch Kodet - Postní obnova

P. Vojtěch Kodet - Postní obnova: Rozmluva se Samařankou (Jan 4,5-42)
Rozmluva se Samařankou (Jan 4,5-42)
Přednáška na text evangelia 3. neděle postní zazněla na Gruni na podzim 2014. Přednášející P. Vojtěch Kodet, O.Carm.