P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království

P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království: Podobenství o rozsévači (Mt 13,1-9; Mk 4,1-9; Lk 8,4-8)
Podobenství o rozsévači (Mt 13,1-9; Mk 4,1-9; Lk 8,4-8)
Přednáška na téma ´Podobenství o rozsévači´. Přednášející P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

Přednáška na téma ´Podobenství o rozsévači (Mt 13,1-9; Mk 4,1-9; Lk 8,4-8)´ - zazněla na Orlím Hnízdě na podzim 2017. Přednášející P. Vojtěch Kodet, O.Carm.