P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království

P. Vojtěch Kodet - Tajemství Božího království: Podobenství o zasetém semeni, o hořčičném zrnku a o kvasu
Podobenství o zasetém semeni, o hořčičném zrnku a o kvasu
Přednáška na téma ´Podobenství o zasetém semeni (Mk 4,26-29), o hořčičném zrnku (Mt 13,31-32; Mk 4,30-32; Lk 13,18-19) a o kvasu (Mt 13,32-35; Lk 13,20-21)´. Přednášející P. Vojtěch Kodet, O.Carm.

Přednáška na téma ´Podobenství o zasetém semeni (Mk 4,26-29), o hořčičném zrnku (Mt 13,31-32; Mk 4,30-32; Lk 13,18-19) a o kvasu (Mt 13,32-35; Lk 13,20-21)´ - zazněla na Orlím Hnízdě na podzim 2017. Přednášející P. Vojtěch Kodet, O.Carm.