Pan profesor

Pan profesor:
Portrét profesora Vladimíra Štěrby.

Středoškolský profesor Vladimír Štěrba není jen známým sběratelem motýlů. Ve svých devadesáti letech ještě cvičí, jako celý svůj život, v Sokole. Mimo to se pravidelně stýká, jak on sám říká se svými „děvčaty“, což jsou jeho žákyně ze střední ekonomické školy v Brně, kde učil. Dokument ho představuje jako člověka, který celý svůj život vštěpoval zásady plného a čestného žití, tedy zásady, které také vyznával plně sám.