Papuánské Velikonoce

Papuánské Velikonoce: Bílá sobota
Bílá sobota
Velikonoce na ostrově Papua-Nová Guinea.

Prostřednictvím tohoto dokumentu prožijte společně s domorodými obyvateli z ostrova Papui-Nové Guineji obřady velikonočního třídení. Poslední den jsou na pořadu obřady Bílé soboty. Lidé mají velikou úctu k posvátnu a do bohoslužby vkládají jim blízká gesta a symboliku. Domorodci hezky zpívají, tancují, mají smysl pro rytmus a jsou ozdobeni podle svých zvyků. Při samotných velikonočních obřadech jsme kamerou zachytili také několik křtů místních lidí. Neobvyklý je také způsob zpěvu a neskrývaná upřímná zbožnost.