Pašijový kříž

Pašijový kříž:
Film mapuje stoletou historii pašijového kříže na staré poutní cestě vedoucí z Brna do mariánské baziliky ve Křtinách a vznikl ku příležitosti jeho zrestaurování v roce 2009.

Téměř šestimetrový pašijový kříž stojící mezi Bílovicemi byl zhotoven na poutní cestě před bezmála sto lety. Obraz Krista a kolorované řezby ve dřevu kříže jsou trvalou připomínkou hodnot, které převyšují život člověka. Tento dokumentární film je věnován stejnou měrou jak tvůrcům kříže, tak všem, kteří se podíleli na jeho důstojném zachování pro budoucí generace.