Pěšák Boží

Pěšák Boží:
Film o životě a díle ThDr. Antonína Šuránka.

Film pojednává o všem co postihlo osobu P.Šuránka, spirituála olomouckého kněžského semináře, velkého vykládače písma, poutního kněze a tajného biskupa, žijícího třičtvrtě 20.století, jehož odkaz žije doposud. "P.Šuránek byl veliký kněz" jistě zazní ze všech stran pamětníků, ale také hodně často i mládeže a kněžského dorostu. Tento kněz a "pokorný služebník na vinici Páně" neměl celý svůj život zrovna jednoduchý.