Pohřeb kardinála Joachima Meisnera, emeritního arcibiskupa Kolína nad Rýnem

Pohřeb kardinála Joachima Meisnera, emeritního arcibiskupa Kolína nad Rýnem:
Přímý přenos zádušní bohoslužby z katedrály sv. Petra v Kolíně nad Rýnem.

Joachim Meisner se narodil v roce 1933 ve Slezsku, v nyní polské Vratislavi, kterou po druhé světové válce musela jeho rodina opustit. Do kněžského semináře vstoupil v roce 1951 a později studoval filosofii a teologii v Erfurtu, kde byl v roce 1962 vysvěcen na kněze. V roce 1975 přijal v Erfurtu biskupské svěcení a v roce 1980 ho Jan Pavel II. jmenoval biskupem berlínským.

V letech 1982–1989 předsedal Berlínské biskupské konferenci (pro území tehdejší Německé demokratické republiky). V konzistoři z 2. února 1983 byl jmenován kardinálem.

Po smrti kolínského arcibiskupa Josepha kardinála Höffnera byl Meisner v roce 1988 jmenován jeho nástupcem; do úřadu byl uveden o rok později. Jeho biskupské heslo znělo: Spes nostra firma (2Kor 1, 7; česky Máme pevnou naději). V čele kolínského arcibiskupství stál Meisner 25 let, tento úřad opustil v roce 2014. Kardinála pojily úzké vazby se zesnulým papežem Janem Pavlem II. a jeho nástupcem Benediktem XVI.

Kardinál několikrát navštívil Českou republiku, naposledy letos v březnu, kdy přijel na pohřeb svého kolegy Miloslava Vlka. V listopadu 2011 se v Praze jako zvláštní papežský legát zúčastnil oslav 800. výročí narození svaté Anežky, v září 2016 byl hlavním celebrantem na Svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, Prahu navštívil několikrát i soukromě.

Pohřeb kardinála Joachima Meisnera proběhne v sobotu 15. července od 10.00 v katedrále sv. Petra v Kolíně nad Rýnem. Zúčastní se ho mimo jiné pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka OP, kterého s kardinálem Meisnerem pojilo mnohaleté přátelství.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.