Pohřeb Mons. Josefa Maňáka

Pohřeb Mons. Josefa Maňáka: kostel sv. Jana a Pavla, Místek
kostel sv. Jana a Pavla, Místek
Mše sv. s posledním rozloučením s farářem a děkanem v Místku Mons. Josefem Maňákem.

Mše sv. s posledním rozloučením s farářem a děkanem v Místku Mons. Josefem Maňákem.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.