Pomoc má mnoho tváří

Pomoc má mnoho tváří: Diakonie ČCE
Diakonie ČCE
Diakonie ČCE pomáhá tisícům lidí u nás i ve světě. Poskytuje služby lidem s postižením, seniorům i lidem v různých krizových situacích.

Diakonie Valašské Meziříčí slaví 25 let své existence. Za ta léta se snaží být nositeli úcty k člověku v každém období života, tedy i v době, kdy nemůže být výkonný. Poskytuje služby pro seniory, pro lidi nemocnéumírající, kdy respektuje přirozenou touhu člověka strávit na konci života své poslední dny doma, v kruhu svých nejbližších. Nabízí ucelený program pro přípravu osob se zdravotním postižením na zaměstnání a následné získání zaměstnání a také pomáhá rozvíjet schopnosti a dovednosti dospělých lidí s mentálním postižením. V praxi se snaží  klientům předat to, co poznáváme z Boží lásky k člověku. Klientům pomáhájí s respektem a úctou, poskytují  jim emoční podporu v životních situacích, které jsou pro ně náročné.V jejich každodenním snažení pociťujeme naději, že práce s potřebnými buduje a podporuje lidskost a vzájemné porozumění.