Poodří - mokřady mezinárodního významu České republiky

Poodří - mokřady mezinárodního významu České republiky:
Chráněné území nížinného charakteru, zřízené k ochraně mokřadních ekosystémů niv.

Chráněná krajinná oblast Poodří je součástí mezinárodní sítě mokřadů, zahrnutých do celosvětové konvence na ochranu mokřadních biotopů. Jedná se především o vzácnou nivu s přirozeným tokem Odry s přírodními i umělými vodními toky a několika rybničními soustavami.