Portréty krajiny

Portréty krajiny:
Výpověď malíře Zdeňka Bernáta s reprodukcemi jeho obrazů.

Výpověď malíře Zdeňka Bernáta s reprodukcemi jeho obrazů, spolu se zachycením jeho práce i záběry krajiny Jižní Moravy a modřického okolí. Malíř vzpomíná na své rodiče, kteří v něm stále žijí a jeho modlitbami je vlastní práce.