Poselství svatých: Bernadette Soubirous

Poselství svatých: Bernadette Soubirous:
Láska vítězí, láska těší. Radují se ti, kteří milují Svaté srdce.

Krátké zamyšlení jezuity Jamese Martina nad jeho oblíbenými svatými.Bernadette Soubirous byla chudá francouzská dívka, které se v Lurdech, kde žila, údajně mnohokrát zjevila Panna Maria. Dívce zde ukázala léčivý pramen a žádala ji, ať na místě nechá vystavět kostel. Bernadette se později stala řeholnicí.

Poselství svatých

Americká minisérie krátkých dokumentů, která přibližuje osobnost a duchovní poselství vybraných světců.<br>