Poselství svatých: Ignác z Loyoly

Poselství svatých: Ignác z Loyoly:
Uč nás dávat a nečekat odměnu.

Krátké zamyšlení jezuity Jamese Martina nad jeho oblíbenými svatými. Svatý Ignác z Loyoly, rodným jménem Íñigo López de Loyola, byl duchovním otcem a spoluzakladatelem Tovaryšstva Ježíšova a jeden z největších křesťanských mystiků. Vyvinul též metodu duchovních cvičení – exercicií, které mají sloužit k očistě ducha.

Poselství svatých

Americká minisérie krátkých dokumentů, která přibližuje osobnost a duchovní poselství vybraných světců.