Post Scriptum

Post Scriptum: Záznam homílie P. Jacka Domańského
Záznam homílie P. Jacka Domańského
Duchovní promluva

Ze dne 4. 9. 2017

P.S.

Výběry kázání zaznamenaných bohoslužeb.