Post Scriptum

Post Scriptum: Záznam homilie P. Pavla Marka
Záznam homilie P. Pavla Marka
Duchovní promluva P. Pavla Marka.

Duchovní promluva P. Pavla Marka ze dne 24. 11. 2017

P.S.

Výběry kázání zaznamenaných bohoslužeb.