Post Scriptum

Post Scriptum: Záznam homilie P. Petra Smolka
Záznam homilie P. Petra Smolka
Duchovní promluva P. Petra Smolka

Duchovní promluva P. Petra Smolka ze dne 20. 12. 2017.

P.S.

Výběry kázání zaznamenaných bohoslužeb.