Post Scriptum

Post Scriptum: Záznam homilie P. Romana Macury
Záznam homilie P. Romana Macury
Duchovní promluva P. Romana Macury

Duchovní promluva P. Romana Macury ze dne 6. 12. 2017.

P.S.

Výběry kázání zaznamenaných bohoslužeb.