Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži

Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži:
Dokument přibližuje projekt zpřístupnění církevní památky pomocí výtahu ojedinělý v celé ČR.

Realizace projektu „Poutní chrám Panny Marie na Chlumku v Luži– bezbariérové zpřístupnění“, je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt zpřístupnění církevní památky podobného typu pomocí výtahu je ojedinělý v celé ČR. Přístup do kostela bude od 28. 6. 2012 díky stavebním úpravám, spočívajících ve vybudování výtahu s přístupovou podzemní chodbou a cestou, umožněn i občanům se sníženou schopností pohybu.Díky nové prosklené stěně v zádveří chrámu vznikla jedinečná možnost prohlídky kostela bez průvodce navíc doplněná o audiovizuální techniku umožňující seznámení se v detailech s nádherným barokním vybavením kostela,  s jeho historií a okolím. Bude zde k dispozici film v češtině, němčině, angličtině, ruštině, polštině, španělštině, francouzštině a italštině.