Poutní mše svatá ke sv. Janu Nepomuckému

Poutní mše svatá ke sv. Janu Nepomuckému: Nepomuk
Nepomuk
Přenos poutní mše svaté.

Přenos poutní mše svaté.

Mše svatá

Přenos katolické bohoslužby, při které se shromáždění křesťané modlí,
naslouchají čtením z Bible, slaví smrt a vzkříšení Ježíše Krista a
přijímají duchovní pokrm.