Poveda

Poveda:
Španělský hraný film o životě svatého Pedro Povedy.

Film vypráví životní příběh kněze Pedro Povedy (Linares, 1874 - Madrid, 1936). Byl to houževnatý a inovativní kněz, který otevřel cesty v oblasti vzdělávání a obrany práv žen ve Španělsku na začátku dvacátého století. Byl uznán UNESCO jako "pedagog a humanista", a svatořečen papežem Janem Pavlem II.