Povolání - Sestra Olga

Povolání - Sestra Olga:
O povolání se s. Olgou ze Společnosti sester Ježíšových.

Co je to povolání? Okamžik, kdy se rozezní vnitřní struna srdce, okamžik rozhodnutí, komu dám svou lásku, čas svobodné volby, ve které je vysloveno pozvání, nebo...? O pomocné ruce při volbě na ostří vůle lidské i Boží, tentokrát se s. Olgou ze Společnosti sester Ježíšových.