Pramen v poušti

Pramen v poušti:
Libanon, Bohem evangelizovaná země, zdroj a dědictví všech křesťanů. Dnes je však v této oblasti zřejmé, že křesťanství zvolna ustupuje. Dokument CRTN.

Libanon, Bohem evangelizovaná země, zdroj a dědictví všech křesťanů. Dnes je však v této oblasti zřejmé, že křesťanství zvolna ustupuje. Kombinace ekonomických těžkostí, stejně jako vzrůst vlivu islámu zapříčinil masovou emigraci mladých křesťanů. Výsledkem že v Libanonu, donedávna jediné zemi na Středním Východě s křesťanskou majoritou, dnes převládá islám. Tento odklon byl velmi rychlý. Před třiceti lety představovali křesťané více než 50% populace. Dnes jich je méně než 45%. Pozice a vliv církve jsou v libanonské společnosti ohroženy. Jedinečná svoboda církve v Libanonu umožnila vznik specializovaných vzdělávacích center pro všechny orientální rity katolické církve. Vzdělávání duchovních i laiků je podstatné nejen pro Libanon, ale také pro podporu církve na celém Středním Východě.