Příběhy odvahy a víry: Doktor Haass

Příběhy odvahy a víry: Doktor Haass: Svatý lékař z Moskvy
9. díl
Svatý lékař z Moskvy
Dokumentární série zachycuje historii pronásledování křesťanů v komunistickém Rusku. Fjodor Pětrovič Haass, mladý německý katolický lékař zasvětil svůj život zmírňování utrpení vězňů.

Fjodor Pětrovič Haass, mladý německý katolický lékař, se v Rusku těšil věhlasu, úctě i bohatství. Po svém jmenování primářem moskevských věznic zasvětil svůj život zmírňování utrpení vězňů. Když Haass zemřel, neodkázal svým příbuzným žádné dědictví, protože veškeré své jmění rozdal chudým. Jeho heslem bylo: „Neváhejte činit dobro!“

Příběhy odvahy a víry

Nadace "Otcův dům" produkuje dokumentární filmy a multimediální produkty na základě historických dokumentů, fotografií a obrazů minulého století a reportáží o spiritualitě křesťanského života v aktuálním Rusku.