Pro vita mundi

Pro vita mundi: Don Václav Klement, SDB
Don Václav Klement, SDB
Hostem Reverenda Jaroslava Kratky je salesián, člen hlavní rady SDB.

Don Bosco i don Klement chtějí to samé. 

Životní osudy člověka, který se rozhodl sloužit Bohu celým srdcem jsou bezesporu jedinečným povzbuzením pro každého křesťana, ale svoji opravdovostí mohou být důvěryhodným ukazatelem na cestě pro hledající, či pochybující. K takovým lidem bezesporu patří host pořadu P. Václav Klement člen hlavní rady SDB.