Pro vita mundi

Pro vita mundi: Eva Budzáková
Eva Budzáková
Vidět vnitřním zrakem.

„Vidět vnitřním zrakem...“ Jsou lidé, kteří mají oči a nevidí. Nevidí nejen potřeby jiných, ale ani tu nejvnitrnější vlastní životní potřebu - potřebu Boha, Jeho lásky a záchrany v Ježíši Kristu. Paní Eva Budzáková je nevidomá, ale svým vnitřním zrakem spolehlivě rozeznává co je pro život potřebné a co nepostrádatelné, ale také vidí potřeby svých bližních a snaží se jim v rámci svých možností pomáhat.