Pro vita mundi

Pro vita mundi: Jan Rychlý, SDB
Jan Rychlý, SDB
Hostem Reverenda Jaroslava Kratky je salesián koadjutor.

 Narozen v r. 1933 ve Vršovicích u Opavy. Během komunistické totality byl znám především díky své práci v zoo v Praze‑Troji. Po listopadu 1989 působil ve Vřesovicích, Praze‑Kobylisích a na Velehradě v Římě. V současnosti pracuje v ostravské oratoři.