Pro vita mundi

Pro vita mundi: Josef Vlček (2. díl)
135. díl
Josef Vlček (2. díl)
Hostem pořadu Pro vita mundi bude dlouholetý předseda Matice Cyrilometodějské a zakladatel týdeníku Světlo – pan Josef Vlček z Olomouce.

Život ve světle a pro světlo

Je mnoho křesťanů, kteří svoji víru proklamují, ale ne všichni ji doopravdy žijí. Jedním z těch, kterým se víra v Ježíše Krista stala životním stylem už v mládí, je pan Josef Vlček. Ještě dnes, přes svůj vysoký věk, se aktivně podílí na šíření evangelijní zvěsti způsobem, který je jemu vlastní.