Pro vita mundi

Pro vita mundi: Kostelník František Polster ze Strážnice /1928-2010/
Kostelník František Polster ze Strážnice /1928-2010/
Služba kostelníka je také duchovní službou.

Jednou z nejdůležitějších služeb v církvi je služba kostelníka. Jsou to často lidé v pozadí, ale bez jejich služby bychom se neobešli. Pan František Polster ze Strážnice byl kostelníkem padesát let a než si ho Pán povolal, nikdo mu jinak neřekl než „strýc kostelník“.