Pro vita mundi

Pro vita mundi: Mgr. Daniel Kroupa
Mgr. Daniel Kroupa
Do pořadu Pro vita mundi si Jaroslav Kratka, OLJ pozval vysokoškolského učitele, bývalého poslance a senátora, signatáře Charty 77.

„Aby strom neuvadl, nezanedbávejme jeho kořeny.“ „Evropa nesmí zapomínat na svoje náboženské a kulturní kořeny, jinak jí hrozí zánik,“ říká Daniel Kroupa, jehož filozofické názory vychází z jeho katolického smýšlení a postojů skupiny kolem Jana Patočky. Je přesvědčen o neměnné přirozenosti člověka, zvláště pak o jeho sklonu ke zlu. Nesdílí iluze o možnostech definitivní nápravy člověka a společenských problémů. „Člověk bude procházet slzavým údolím až do skonání věků.“