Pro vita mundi

Pro vita mundi: Mgr. Pavel Ciprys
Mgr. Pavel Ciprys
Hostem pořadu je Pavel Ciprys, člen České filharmonie, člen kvarteta Apollon a profesor na Pražské konzervatoři.

"Víra dává hudbě nový rozměr."

Hudba to nejsou jenom důmyslně seřazené tóny, které tu v menší jinde ve větší míře nadzemskou harmonii pohladí duši člověka. Hudba je dar Boží a především věřící člověk může hudbou vyjádřit to, co vyslovit nelze, na co lidský jazyk nestačí. Víra totiž dává hudbě, jakož i umění jako takovému, nový rozměr. Je to rozměr ducha, který jediný může komunikovat s Bohem prostřednictvím Ducha svatého. Nakolik se to dá naučit a nakolik je to skutečně darem Božím, o tom bude vyprávět host pořadu PVM Pavel Ciprys, člen České filharmonie, člen kvarteta Apollon a profesor na Pražské konzervatoři.