Pro vita mundi

Pro vita mundi: Mons. ThDr. Antonín Huvar
Mons. ThDr. Antonín Huvar
Setkání s hostem mons. ThDr. Antonínem Huvarem, OT.

"Člověk by měl usínat s tím, koho druhý den potěší." Hostem pořadu je bývalý politický vězeň a papežský prelát Mons. ThDr. Antonín Huvar, OT, duchovní správce farnosti Vrážné u Oder, familiář řádu Panny Marie Jeruzalemské a donedávna také prezident Mezinárodního sdružení politických vězňů. Jako ostrý odpůrce minulého režimu a zároveň aktivní pracovník s mládeží byl v 50. letech odsouzen na 10 let. Celkem prošel 13 převýchovných ústavů.Po propuštění se opět zapojil do práce s mládeží, vydával a rozšiřoval samizdaty a také sám publikoval. Celý jeho život je naplněn činností s mládeží, skauty, vedením exercicií, přednáškami a vydavatelskou činností. Těší se na vás také Rev. Jaroslav Kratka, moderátor pořadu.