Pro vita mundi

Pro vita mundi: P. Anton Kasan - Lidečko
P. Anton Kasan - Lidečko
Výjimečnost člověka se nejvíc projevuje v jeho prostotě.

"Výjimečnost člověka se nejvíc projevuje v jeho prostotě."

Katolický kněz Anton Kasan pochází z Oravy, ale když se ocitnul ve Vracově a později v Lidečku, stal se nejen duchovním otcem svých farníků, ale stal se také jedním z nich. "Silně na nás zapůsobilo, když jsme ho viděli tvrdě manuálně pracovat", říkají jeho farníci. A co říká otec Anton, správce farnosti, která darovala církvi i světu kardinála Štěpána Trochtu? To se dozvíte v pořadu PVM.