Pro vita mundi

Pro vita mundi: P. Jaroslav Kašpar
P. Jaroslav Kašpar
Hostem pořadu Pro vita mundi je kněz, P. Jaroslav Kašpar z Valašského Meziříčí, bývalý politický vězeň.

„Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy.“

Hostem pořadu PVM je kněz, který se stal průkopníkem nových forem práce s mládeží. Kromě jiného zakládal a vedl hnutí Nová pracující mládež. V letošním roce oslavil 90. narozeniny a 65 let kněžství.

Za přečtení "nežádoucích" pastýřských listů (list p. kardinála Berana z r. 1948, list českých a slovenských biskupů s názvem "V hodině velké zkoušky" z r. 1949 aj.) a především za zakázanou práci s mládeží (tzv. Nová pracující mládež) byl P. Kašpar postaven státními úřady mimo církevní službu: v letech 1951-1960 postupně v komunistických věznicích ve Valdicích a na Mírově (díky přechodnému pobytu v Brně unikl přeložení do jáchymovských uranových dolů); ve Valašském Meziříčí od r. 1960 (jako účetní pro autoopravnu a později v komunálních potřebách - kamenosochařství); teprve od r. 1974 může oficiálně vypomáhat v duch. správě ve farnosti Valašské Meziříčí a okolí. Byl natolik vynalézavý, že se dokázal pohybovat na hranici zákona jen aby mohl mladé lidi seznamovat s Biblí a duchovně je formovat. Státní orgány ho v letech 1984 -1989 opět zbavuí státního souhlasu. Teprve po revoluci mohl svoji pastorační činnost rozvinout naplno.