Pro vita mundi

Pro vita mundi: P. JUDr. ICLic. Pavel Forgač, Obl.OT
P. JUDr. ICLic. Pavel Forgač, Obl.OT
Hostem Rev. Jaroslava Kratky je biskupský vikář pro Diecézní charitu Ostrava.

„Svěřil jsem Bohu bianco šek svého života.“

Poznat Boží vůli je vzácné, ale ještě vzácnější je ji naplnit. Cesta od poznání k naplnění může být někdy dlouhá - jak tomu bylo v životě hosta pořadu P. Pavla Forgače. Po úspěšných studiích na právnické fakultě a neméně úspěšné praxi v oboru nakonec zamířil do římského semináře.