Pro vita mundi

Pro vita mundi: Petr Jílek, KCLJ
125. díl
Petr Jílek, KCLJ
Hostem Rev. Jaroslava Kratky je Petr Jílek, KCLJ – člen Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, předseda Společnosti pomocníků řádu sv. Lazara, místopředseda Společnosti sv. Vincence z Pauly.

Každý křesťan může být misionářem.

Ne každému, komu leží na srdci osudy afrických národů, je dáno misijně působit přímo v Africe. Nebylo to dáno ani Petru Jílkovi, přesto se ještě za totality zapojil do několika misijních projektů a ve své činnosti neustává ani dnes.

Vykopat třicet studní v Africe může někomu připadat jako utopie. Petr Jílek, aniž by vstoupil na africkou půdu, tento projekt úspěšně dotáhl do konce. V rozhovoru s ním se dozvíte také o jiných misijních počinech, ale také o jeho snaze zprostředkovat Boží slovo neslyšícím, protože, jak sám zdůrazňuje, víra je ze slyšení.