Pro vita mundi

Pro vita mundi: PhDr. Daniela E. Komárová
122. díl
PhDr. Daniela E. Komárová
Toužím po tom, aby ve všem, co dělám, byl otisk Boží lásky.

"Toužím po tom, aby ve všem, co dělám, byl otisk Boží lásky." PhDr. Daniela E. Komárová byla výrazně ovlivněna životem a dílem slovenského básnika Andreja Sládkoviča, ale také příkladem svého otce, luterského kněze. Jako etnografka působila nejdřív v krajském muzeu v B. Bystrici, potom jako ředitelka v Múzeu Janka Kráľa v Liptovském Mikuláši. Dnes je šéfredaktorkou vydavatelství Tranoscius, ale jejím vkladem se může pochlubit i pokladnice lidových písní, nebo literární fond. Nestaví si vysoké cíle, ale všechno co dělá, dělá také srdcem.