Pro vita mundi

Pro vita mundi: RNDr. Vilém Holáň
130. díl
RNDr. Vilém Holáň
Křesťan je křesťanem i v politice.

Křesťan politik, stejně jako lékař nebo strojař či kdokoli jiný pociťuje odpovědnost před lidmi, před zákonem, před kolegy, před sebou samým, ale pociťuje jednu odpovědnost navíc – odpovědnost před Bohem a to je jistě přidaná hodnota.

Křesťan v politice zdůrazňuje hodnoty, které ctí ve svém náboženství a prosazuje je i v sekulárním prostředí: ochranu života, ochranu důstojnosti života a je citlivý v sociálních záležitostech.

Takovým politikem byl RNDr. Vilém Holáň, bývalý poslanec a ministr obrany ČR, který byl rovněž hostem pořadu Pro vita mundi.