Probuzení Haiti

Probuzení Haiti:
Práce salesiánů Dona Bosca na Haiti.

Haiti je národ, který mnoho trpěl přírodními katastrofami, které se dějí úplně každý rok, jako hurikány, bouřky, sesuvy půdy, když prší a způsobují úmrtí. Dějiny přítomnosti salesiánů na Haiti začínají na žádost vlády Republiky, která viděla práci salesiánů v Dominikánské republice, když budovali školy odborného vzdělávání v nejchudších čtvrtích. Cílem salesiánů je vždy vše, co může pomoci změnit společnost, pomoci mladým důstojně žít a vytvářet nový svět...

Dokumenty italských salesiánů

Dokumenty v duchu salesiánské spirituality.